Hat each foar dy

Kliïntynformaasje

Foar de soarch dy’t ús kliïnten krije fia Hôf en Hiem Thússoarch of by ien fan ús wensoarchsintra jilde algemiene leveringsbetingsten. De algemiene leveringsbetingsten (algemiene module) leit fêst wat de kliïnt en organisaasje fan elkoar ferwachtsje meie yn in soarchferlieningsrelaasje. It giet om ferantwurdlikheden oer en wer. Ofhinklik fan ’e aard fan ’e soarch- en tsjinstferliening wurde noch spesifike ôfspraken fêstlein. Dy neame wy bysûndere modules. Hjirûnder kinne jo ús Algemiene module Soarch- en Tsjinstferliening en Bysûndere modules downloade.

 

[readspeaker_widget]
Kliïntynformaasje
Ferwizers
Oer ús
3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw