Cliëntenraad

Medezeggenschap vinden we bij Zorggroep Hof en Hiem heel belangrijk. Het is voor u als cliënt veel prettiger als er samen met u beslissingen worden gemaakt in plaats van over u. Cliënten en hun vertegenwoordigers krijgen daarom de mogelijkheid deel uit te maken van de lokale cliëntenraad. Deze raad behartigt de belangen van de cliënten van de woonzorgcentra en van Hof en Hiem Thuiszorg. De belangen van de bewoners van kleinschalig wonen Cornelia Hoeve, De Werf, Ús Hiem en Ús Hof worden behartigd door familieleden in de zogenoemde familieraad.

De voorzitters van de lokale cliëntenraad komen tenminste vier maal per jaar bij elkaar in de centrale cliëntenraad. Voorzitter van de centrale cliëntenraad is de heer Roelof Oeben. Hij is onafhankelijk en heeft verder geen banden met Hof en Hiem. De cliënten- en familieraadsleden adviseren gevraagd en ongevraagd aan het bestuur en management van Hof en Hiem. Ze kijken mee vanuit de maatschappelijke belangen van de cliënt en denken mee over allerlei zaken betreffende de zorgverlening van Hof en Hiem.

Het meest recente jaarverslag van de centrale cliëntenraad vindt u hier.

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw