Kwaliteit

Bij Zorggroep Hof en Hiem kunt u rekenen op de hoogste zorgkwaliteit. Enerzijds betekent dit dat we voldoen aan alle geldende kwaliteitsstandaarden. Een belangrijke zaak, want daarmee is ook formeel bevestigd dat u bij ons in goede handen bent. Bij Hof en Hiem gaat kwaliteit echter veel verder dan alleen voldoen aan de norm.

Kwaliteit van zorg gaat in onze ogen vooral ook om het geven van persoonlijke zorg, in een veilige en fijne leefomgeving. We willen persoonsgerichte zorg bieden met veel aandacht voor de wensen en behoeften van onze cliënt en willen van waarde zijn voor de bewoners en hun familie. Kortom, de kwaliteit van zorg willen we merkbaar en meetbaar maken. In de eerste plaats vanuit het perspectief van de cliënt en in de tweede plaats vanuit het perspectief van de professional.

Tevredenheidservaringen van onze cliënten als graadmeter voor kwaliteit

Om goede zorg te kunnen realiseren werken we voortdurend aan verbeteringen binnen de organisatie. We vinden het belangrijk om te weten hoe cliënten de zorg- en dienstverlening van Hof en Hiem ervaren. De tevredenheid van onze cliënten wordt als een van de belangrijkste uitkomsten gezien van goede zorg. Daarom doen wij elk jaar een onderzoek naar de ervaringen van onze cliënten. We gebruiken de uitkomsten van deze onderzoeken om te weten waar we kunnen verbeteren en zo in te kunnen spelen op de behoeften van onze cliënten. Eind 2021 heeft Hof en Hiem een tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren onder de cliënten van Hof en Hiem. Zij waarderen de woonzorg met een 8,1, kleinschalig wonen met een 8,7, de thuiszorg met een 8,9 en de hulp bij huishouden met een 8,4!

ISO-gecertificeerd

Ons kwaliteitsmanagementsysteem laten wij jaarlijks toetsen aan de ISO 9001 norm, waarvoor wij een certificaat ontvangen. Dat betekent dat we werken volgens de landelijke kwaliteitsnormen. Ook laten we daarmee zien dat kwaliteit in onze organisatie als vanzelfsprekend een serieuze zaak is waar we voortdurend aan werken.

Veilig Voedsel Award

Ook de kwaliteit van eten en drinken vinden we – en onze bewoners en gasten! – belangrijk en dus zijn we ook gecertificeerd door de Stichting Veilig Voedsel. Met een gemiddeld rapportcijfer van een 9,4 staan de keukens niet alleen garant voor lekker maar ook veilig eten.

Thuiswonen met verpleeghuiszorg

In de verpleging en verzorging wordt gewerkt met twee verschillende kwaliteitskaders: het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en het kwaliteitskader thuiszorg. U kunt echter ook zorg ontvangen die geldt als verpleeghuiszorg terwijl u zelfstandig thuis blijft wonen, dit kan via het Volledig Pakket Thuis (VPT) of het Modulair Pakket Thuis (MPT). Deze zorg, die u thuis ontvangt, voldoet aan alle kwaliteitseisen die in het kwaliteitskader verpleeghuiszorg worden beschreven. Hoe wij daarvoor zorgen kunt u lezen in ons addendum langdurige zorg thuis.

Personeelssamenstelling

De personeelssamenstelling is een belangrijk onderdeel van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en vormt een vast onderdeel van het jaarlijkse Kwaliteitsplan en Kwaliteitsverslag. Goede zorg staat of valt met vakbekwaam en goed opgeleide verzorgenden en verpleegkundigen. Medewerkers worden regelmatig bijgeschoold en houden daarmee hun vakkennis up to date.

Kwaliteitsverslag

Hof en Hiem is het hele jaar door bezig om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en te verbeteren. In het kwaliteitsverslag doen we verslag over alles op het gebied van veiligheid, welke initiatieven er zijn genomen en wat wij in het afgelopen jaar hebben waargemaakt van onze plannen. De plannen voor het komende jaar presenteren we in december. Hier vindt u ons laatste jaarverslag.

 

 

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw