Ondernemingsraad

Medezeggenschap is binnen Hof en Hiem een belangrijk onderwerp. De ondernemingsraad is de stem van de medewerkers van Hof en Hiem. Waar het gaat over arbeidscontracten en arbeidsomstandigheden behartigt de ondernemingsraad de belangen van de medewerkers. Gevraagd en ongevraagd adviseert zij de bestuurder over zaken die van toepassing zijn op medewerkers.

Bevoegdheden
De belangrijkste bevoegdheden van de ondernemingsraad zijn:

  • instemmingsrecht met betrekking tot sociaal beleid
  • adviesrecht met betrekking tot financieel/economische zaken
  • initiatiefrecht om voorstellen te doen
  • informatierecht

De ondernemingsraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle woonzorgcentra van Hof en Hiem. Iedere twee jaar vinden er (deel)verkiezingen plaats. Medewerkers hebben zowel passief (verkiesbaar stellen) als actief (stemmen) kiesrecht wanneer ze minimaal 3 maanden in dienst zijn.

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw