Stichting vrienden van Hof en Hiem

Vanzelfsprekend zijn cliënten van Zorggroep Hof en Hiem verzekerd van goede zorg. Stichting Vrienden van Hof en Hiem zorgt voor een mooi extraatje. Met de donaties en giften vanuit de stichting worden extra uitjes en activiteiten gefinancierd. Cliënten beleven hierdoor speciale dagjes weg of kunnen gebruik maken van een voorziening in het woonzorgcentrum.

Tovertafels dankzij de stichting

Een mooi voorbeeld van de meerwaarde van de donaties en giften zijn de Tovertafels op alle woonzorglocaties van Hof en Hiem. Een tool waarmee ouderen met dementie gestimuleerd worden tot interactie. Onze cliënten hebben er enorm veel baat bij. Door de bijdragen van Stichting Vrienden van Hof en Hiem kon dit mogelijk worden gemaakt.

Giften zijn aftrekbaar

De stichting is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Stichtingen met een ANBI-status zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor exacte informatie hierover verwijzen wij u graag door naar de Belastingdienst.

Hieronder vindt u de gegevens die van belang zijn voor de ANBI-status van Stichting Vrienden van Hof en Hiem:

RSIN
804373450

KvK
41005304

Contactgegevens
Stichting Vrienden van Hof en Hiem

Postadres:
Postbus 244
8500 AE Joure

Bezoekadres:
De Oergong 2
8521 GA  Sint Nicolaasga

IBAN
NL98 RABO 0337 0035 48

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het verwerven en beheren van vermogensbestanddelen en het in geldelijke zin ondersteunen van de activiteiten van de Stichting Zorggroep Hof en Hiem en de Stichting Aanleunwoningen Hof en Hiem en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. In de praktijk vertaalt deze doelstelling zich in het doen van giften en donaties ten behoeve van de woonzorgcentra van Stichting Zorggroep Hof en Hiem. De woonzorgcentra kunnen met behulp van deze giften en donaties extra faciliteiten financieren en/of aanvullende, welzijnsverhogende, activiteiten organiseren. Dit ten behoeve van onze in- en extramurale cliënten.

Beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting Vrienden van Hof en Hiem ontvangt geen beloning voor de werkzaamheden.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Vrienden van Hof en Hiem bestaat uit de heer drs. J. van Arnhem MBA (voorzitter) en de heer drs. A. Brouwer (secretaris/penningmeester).
Op basis van de statuten is het bestuur gezamenlijk bevoegd. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht van Zorggroep Hof en Hiem.

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Vrienden van Hof en Hiem 2023-2026

Activiteiten

2015: giften verstrekt t.b.v. woonzorgcentra Zorggroep Hof en Hiem ad € 20.000.
2016: geen activiteiten.
2017: giften verstrekt t.b.v. woonzorgcentra Zorggroep Hof en Hiem ad € 40.500.
2018: giften verstrekt t.b.v. woonzorgcentra Zorggroep Hof en Hiem ad € 15.510.
2019: giften verstrekt t.b.v. woonzorgcentra Zorggroep Hof en Hiem ad. € 1.435.
2020: giften verstrekt t.b.v. woonzorgcentra Zorggroep Hof en Hiem ad. € 10.438.
2021: giften verstrekt t.b.v. woonzorgcentra Zorggroep Hof en Hiem ad. € 3.050,-.
2022: giften verstrekt t.b.v. woonzorgcentra Zorggroep Hof en Hiem ad. € 1.500,-.

Financiële verantwoording

Stichting Vrienden van Hof en Hiem jaarrekening 2022

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw