Thuiszorg

De stoel waar u graag in zit, de lijstjes aan de muur en het uitzicht uit het raam. Uw eigen vertrouwde omgeving is uw thuis. Op deze plek wilt u graag blijven wonen. Als u ouder wordt kan het zijn dat er een moment komt dat u het gevoel heeft dat het niet meer zo gaat zoals u gewend was. Bijvoorbeeld het uit bed gaan of douchen. U kijkt, samen met uw naasten, of er oplossingen zijn om uw dagelijkse dingen zelf te blijven doen. Als de oplossingen niet meer voldoende zijn kan ondersteuning door thuiszorg u helpen zodat u plezierig thuis kunt blijven wonen.

Hof en Hiem Thuiszorg is werkzaam in de regio’s Balk, Lemmer, Sint Nicolaasga en Joure. In Parkflat Stadsfenne in Sneek is ook een thuiszorgteam van Hof en Hiem.

Zorg aan huis

U wilt graag zelf de regie houden over uw eigen leven. Wat kunt u zelf doen? Waarmee kunnen uw naasten u helpen? Waarbij kunnen hulpmiddelen u ondersteunen? Dit zijn de uitgangspunten van Hof en Hiem Thuiszorg. We werken daarnaast zoveel mogelijk samen met uw naasten of mantelzorger(s) en uw huisarts of specialist. Vanuit daar kunnen we onze ondersteuning aan u zo goed mogelijk inrichten.

Modulair Pakket Thuis en Volledig Pakket Thuis

Bent u al in zorg bij Hof en Hiem Thuiszorg dan houden we samen met u uw gezondheid goed in de gaten. Als u veranderingen merkt kunt u dit met ons bespreken. Ook zijn onze thuiszorgteams van verpleegkundigen en verzorgenden alert op veranderingen in uw gezondheid. We overleggen met u of er aanpassingen nodig zijn in de ondersteuning die u ontvangt. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om zorg aan huis te ontvangen die u normaal gesproken in een woonzorgcentrum zou krijgen. Er zijn verschillende mogelijkheden die overzichtelijk zijn gemaakt in een pakket. Na het verkrijgen van een indicatie voor een woonzorgcentrum (Wet langdurige zorg) kunt u kiezen voor het hele pakket aan mogelijkheden (Volledig Pakket Thuis) of een deel daarvan (Modulair Pakket Thuis).

Thuiszorg aanvragen en kosten

De wijkverpleging – verzorging en verpleging – valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en daardoor hoeft u voor de verzorging en verpleging geen eigen bijdrage te betalen. Onze wijkverpleegkundigen doen zelf de intake en indiceren uw zorgvraag. Ook uw huisarts, specialist en ziekenhuisverpleegkundige kan de zorg bij onze wijkverpleegkundige aanvragen. Als u thuiszorg wilt aanvragen kunt u bellen of een e-mail sturen naar het thuiszorgteam in uw regio.

Voor zorg volgens het Volledig Pakket Thuis en het Modulair Pakket Thuis heeft u een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg nodig. Lees meer over het aanvragen van een thuiszorg indicatie en over de bekostiging van thuiszorg.

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw