Heeft oog voor jou

Verwijzers

De mens in zijn of haar kracht. Dat is ons uitgangspunt. We kijken naar welke mogelijkheden iemand heeft. Wat kan nog wel en waar kunnen we mee helpen?

U bent een verwijzer en zoekt informatie om een patiënt/cliënt te verbinden aan Zorggroep Hof en Hiem. Hieronder vindt u een toelichting en contactgegevens per categorie.

Thuiszorg

Zorggroep Hof en Hiem heeft vijf thuiszorgteams. Vier zijn actief in de regio’s Balk, Lemmer, Sint Nicolaasga en Joure. Het vijfde team werkt in Parkflat Stadsfenne in Sneek. Door onze expertise zijn we in staat om ouderen te helpen en verzorgen vanaf een lichte ondersteuningsvraag tot en met een intensieve zorgvraag. Als er sprake is van 24 uurs zorg in nabijheid bieden we in samenwerking met onze woonzorgcentra het Volledig Pakket Thuis en het Modulair Pakket Thuis. Lees ook de exclusiecriteria. De wijkverpleegkundigen van de thuiszorgteams vervullen de begeleidende rol voor cliënten en familie. Zij zijn te bereiken via onderstaande telefoonnummers.

Regio BalkDanielle Nieveen06 – 25 55 04 94
 Lisanne Klomp06 – 25 74 72 29
 Hanna Leenstra06 – 25 74 72 29
Regio LemmerMiranda Visser06 – 55 00 11 76
 Lisette Holm06 – 55 00 78 12
Regio Sint NicolaasgaKarin Otter06 – 25 43 36 45
 Esther Bron 06 – 25 74 71 90
Regio JoureJanke de Vries06 – 52 00 76 93
 Henny van der Kooi 06 – 55 00 11 74
 Helena Zijsling 06 –  25 18 75 72
Parkflat Stadsfenne SneekHilde Schilstra06 – 25 74 71 95
 Akkelien Adema06 – 25 74 71 75

Dagbesteding

De eerste stap naar het aanvragen van dagbesteding is het aanvragen van een WMO indicatie. Hiervoor kan een cliënt contact opnemen met het sociaal wijkteam van de gemeente. Voor meer informatie over de dagbesteding kunt u contact opnemen met de woonzorgcentra.

Woonzorgcentrum Talma Hiem in Balk0514 608 800
Woonzorgcentrum Suderigge in Lemmer0514 561 645
Woonzorgcentrum Doniahiem in Sint Nicolaasga0513 431 555
Woonzorgcentrum Vegelin State in Joure0513 412 569

Huishoudelijke hulp

Stap één in het aanvragen van huishoudelijke hulp is het aanvragen van een WMO indicatie. De cliënt kan hiervoor zelf contact opnemen met het sociaal wijkteam. De medewerkers van de cliëntenregistratie kunnen u helpen met meer vragen over huishoudelijke hulp. Zij zijn te bereiken via 0513 433 030.

Maaltijdservice

Vanuit onze eigen keukens brengen we rond het middaguur maaltijden rond voor ouderen in de gemeente De Fryske Marren en rondom Parkflat Stadsfenne in Sneek. Voor het afnemen van maaltijden is geen speciale indicatie nodig. Een belangstellende of diens familie kan contact opnemen met de receptie van het woonzorgcentrum.

Woonzorgcentrum Talma Hiem in Balk0514 608 800
Woonzorgcentrum Suderigge in Lemmer0514 561 645
Woonzorgcentrum Doniahiem in Sint Nicolaasga0513 431 555
Woonzorgcentrum Vegelin State in Joure0513 412 569
Parkflat Stadsfenne in Sneek0515 437 437

Woonzorgcentra

Wonen met zorg kan in onze vier woonzorgcentra in Balk, Lemmer, Sint Nicolaasga en Joure. De zorg in onze woonzorgcentra valt onder de Wet langdurige zorg (WLZ) en betreft zorg zonder behandeling. Cliënten behouden wel, waar mogelijk, hun eigen huisarts. De huisarts kan eventueel ook een Specialist Ouderen Geneeskunde inschakelen.

Woonzorgcentrum Talma Hiem in BalkMyrthe de Vrij (HBO-VGG)m.devrij@hofenhiem.nl0514 608 800
Woonzorgcentrum Suderigge in LemmerBaukje Idema (HBO-VGG)b.idema@hofenhiem.nl0514 561 645
Woonzorgcentrum Doniahiem in Sint NicolaasgaYolanda Molenmaker (HBO-VGG)y.molenmaker@hofenhiem.nl0513 431 555
Woonzorgcentrum Vegelin State in JoureRixt de Vries (HBO-VGG i.o.)rixt.devries@hofenhiem.nl0513 412 569

Eerstelijnsverblijf (ELV) bedden

In twee van onze woonzorgcentra is het mogelijk om een patiënt/cliënt kortdurend op te nemen bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Bij woonzorgcentrum Suderigge zijn twee eerstelijnsverblijf (ELV) bedden en bij woonzorgcentrum Doniahiem is één ELV bed.  

Het Triagepunt Friesland verzorgt voor Zorggroep Hof en Hiem de triage voor de ELV-bedden. Het Triagepunt Friesland beoordeelt of dit een ELV (laag, hoog of palliatief) indicatie is. En kijkt ook of er een WLZ-indicatie aangevraagd moet worden of dat het respijtzorg betreft. Het loket kan in één oogopslag zien waar plek beschikbaar is en werkt onafhankelijk. 

Het Triagepunt Friesland is op de hoogte van onze exclusiecriteria.

Telefoonnummer: 088-5127777 

Mailadres: triagepunt@herstelzorg.nl 

Heeft u specifieke vragen over eerstelijns verblijf in Doniahiem of Suderigge? U kunt dan contact opnemen met de HBO-VGG verpleegkundigen, zie onderstaand de contactgegevens:

Woonzorgcentrum Suderigge in LemmerBaukje Idema (HBO-VGG)b.idema@hofenhiem.nl0514 561 645
Woonzorgcentrum Doniahiem in Sint NicolaasgaYolanda Molenmaker (HBO-VGGy.molenmaker@hofenhiem.nl0513 431 555

Kleinschalig wonen

Op vier locaties in De Fryske Marren biedt Zorggroep Hof en Hiem kleinschalig wonen met specialistische zorg voor mensen met een psychogeriatrische aandoening. We bieden binnen kleinschalig wonen zorg met behandeling. De bewonersgroep bestaat voornamelijk uit mensen met een dementieel ziektebeeld. In overleg bieden we maatwerk voor mensen met andere vormen van niet aangeboren hersenletsel. In de kleinschalige setting krijgen bewoners de intensieve begeleiding en het contact dat zij nodig hebben.

Locaties in het kort

De Werf in Joure is door het loopcircuit geschikt voor mensen met loopdrang/bewegingsdrang. Deze locatie heeft ruimte appartementen met eigen douche en toilet.

Ús Hof in Joure is een lichte locatie met een grote tuin. De appartementen zijn ruim en hebben een eigen douche en toilet. De locatie zelf is iets minder groot van opzet waardoor het minder geschikt is voor mindervaliden.

Ús Hiem in Sint Nicolaasga is vanwege de opzet minder geschikt voor mensen met loopdrang. De locatie heeft een grote huiskamer en een mooie belevingsgerichte tuin. De wat kleinere appartementen hebben allemaal een eigen douche en toilet.

Cornelia Hoeve in Eesterga is een boerderij met vrij uitzicht. De locatie is ruim van opzet en vooral geschikt voor mensen met een landelijke achtergrond. De wat kleinere appartementen zijn allemaal voorzien van een eigen douche en toilet.

De Werf in Joure, Ús Hof in Joure en Cornelia Hoeve in Eesterga

Sandra Meesters (HBO-VGG)

s.meesters@hofenhiem.nl

06 25 74 72 14

Ús Hiem in Sint Nicolaasga

Liang Cheng (HBO-VGG)

l.cheng@hofenhiem.nl

06 21 16 86 62

[readspeaker_widget]
3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw